Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-09-17

Prawo pracy 2020 r.

Szanowni Państwo,

         Rok 2020, podobnie tak jak lata poprzednie, to czas kolejnych ważnych zmian w prawie pracy, do których lepiej się przygotować zawczasu. Głównie ze względu na ich konsekwencje dla pracodawców zarówno ze sfery gospodarczej jak i budżetowej. 

Od fundamentalnych zmian przepisów o dyskryminacji i mobbingu znacznie zwiększających ryzyka pracodawcy, poprzez nałożenie na pracodawców nowych obowiązków w sferze egzekucji alimentów, zmiany przepisów o urlopach związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, jakościowe zmiany
w procedurze rozpatrywania sporów o reaktywowanie stosunku pracy (nakaz zatrudnienia jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczenia) po szereg innych zmian mających znaczenie dla codziennej praktyki kadrowej (np. zmiany
w świadectwach pracy).

Niezależnie od tego, rok 2020 tak jak wszystkie poprzednie lata, będzie okresem wdrażania do praktyki „prawotwórczych” orzeczeń sądowych, które nierzadko wywołują dalej idące skutki niż zmiany legislacyjne.

Serdecznie zapraszamy na kompetentną prezentację i praktyczną analizę zmian w prawie pracy w 2020 r.

ZAPRASZAMY

Pliki do pobrania:

  1. Założenia
  2. Harmonogram
  3. Karta zgłoszenia

13 grudnia 2019 r.