Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-09-18

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach

Szanowni Państwo,

Pracodawca w procesie rekrutacji i zatrudnienia może natrafić na liczne problemy i pułapki związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących: ochrony danych osobowych, zakazu dyskryminacji, wymogów odnośnie dokumentacji pracowniczej.

Co zmieniło się w przepisach:

Od 1.1.2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji ma charakter rewolucyjny. Ustawodawca wprowadził nowe przepisy wykonawcze – rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C
i D.

Od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Od 4.5.2019 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy w zakresie żądania
i przetwarzania danych osobowych, w tym tych dotyczących kandydatów na pracownika.

Od 7.9.2019 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie wystawiania świadectwa pracy.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwzględnia: zmiany prawa wynikające z RODO, nowe przepisy Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, akty wykonawcze a także planowane nowelizacje prawa w tym zakresie.

Serdecznie Zapraszamy

Pliki do pobrania:

  1. Założenia
  2. Harmonogram
  3. Karta zgłoszenia

9 grudnia 2019 r.